FaqOfte stillede sprøgsmål


Hvornår vi ankommer til feststedet ?

Vi møder op ca. en time , før vi skal på.


Hvor lang tid vi bruger på at stille op ?

Vi bruger ca. 45-60 min. alt efter forholdene.


Hvad hvis vi ønsker overtimer  ?

hvis alle parter bliver enige om, at det er en god ide.

aftales på aftenen og koster 500.-kr pr halve time.


Hvor meget plads vi bruger ?

ca. 3x2m. og er der ingen form for scene,

vil vi helst stå i et hjørne af lokalet.


Om vi har lys på dansegulvet ?

Ja det har vi altid, og det koster ikke ekstra.


Hvad med strøm ?

Vi skal bruge et alm. 220 volt stik, max. 5m væk fra scenen.

Om vi spiller udendørs i telt og lign. ?

Ja og hvis dette er tilfældet, skal musikarrangøren sørge for,

at der er en form for scenegulv.


Hvad hvis middagen trækker ud og i hyret til kun dansemusik  ?

Det aftalte sluttidspunkt holder vi fast i.

Dvs. hvis vi er hyret fra 23.00 til 02.00 og musikken evt. først starter kl. 23.30

pga. forsinkelser i middagen eller lign., så spiller vi stadig til kl. 02.00 som aftalt.


Om vi spiller under middagen ?

nej vi spiller ikke selv dinnermusik


Hvordan med betalingen ?

Hvis andet ikke er aftalt på forhånd, betales

beløbet  kontant på spilledagen senest ved første pause.

( Check og kreditkort modtages ikke )